เรือนจำอำเภอธัญบุรี
ซื้อของผ่านระบบออนไลน์
ตั้งแต่เวลา 00:01 - 15:00
วันจันทร์-วันอาทิตย์
โทร 02-5772153 ฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง
ซื้อสินค้าได้ครั้งละหนึ่งหมวด

ที่นี่รับเฉพาะ

เรือนจำอำเภอธัญบุรี

  • อุปโภค-บริโภคขายดีประจำสัปดาห์
  • อาหารขายดีประจำสัปดาห์
  • ข่าวสาร
    Image 1.มาตรการกรมราชทัณฑ์
    Image 2.ขยายเวลางดเยี่ยมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid 19
    Image 3.วิธีป้องกัน covid